EK-MADDE 1' E GÖRE YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI HAKKINDA

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca Fakültemiz Bölümlerine yapılacak yatay geçiş başvuruları 01-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların değerlendirme işlemi 15 Eylül 2015 tarihinde tamamlanacaktır. 31 Ağustos 2015 tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir.

İlgili Yönetmeliğe İlişkin Usul ve Esaslar

Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Taban Puanları İçin Tıklayınız.

Not: Başvurular Şahsen, Posta ve Kargo Yolu ile Yapılabilir.
Bu içerik 03.08.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1334 kez okundu.