Akademik Kadro

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YARAŞ

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : ahmetyaras@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem ÇEVİK GÜÇYILMAZ

Görev : PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : ozlemcevik@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Adnan BAYSAL

Görev : PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : adnanbaysal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Başak BOZ

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : basakboz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emma Louıse BAYSAL

Görev : PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : emmabaysal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Işık ŞAHİN

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : isiksahin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARACA

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : ergunkaraca@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mazlum Baki DEMİRTAŞ

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mbakidemirtas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Filiz DİVARCI

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : filizdivarci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Osman VURUŞKAN

Görev : PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : osmanvuruskan@trakya.edu.tr

BALKAN DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : BALKAN DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sema SANDALCI

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1407
TÜ E-Posta : semasandalci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ferhankirlidokme@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Görev : BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MACAR DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Emina SADIKOVIC

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminasadikovic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Refik SADIKOVIC

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : refiksadikovic@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burcu Caymaz BİLGİN

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : burcucaymaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Esin ÖMER

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1417
TÜ E-Posta : esinomer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Rijetë SIMITÇIU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1417
TÜ E-Posta : rijetesimitciu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Selmana DEMİRBAŞ

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selmanademirbas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yasemin GÜRSOY

Görev : RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : yasemingursoy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ali Mehmet GÜRSEL

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : amehmetgursel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Atilla BİRBİR

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : atillabirbir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ece DİLLİOĞLU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 72 » Dahili : 1418
TÜ E-Posta : ecesen1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Noyan HACIPAŞAOĞLU

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : noyanhacipasaoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özgür RENÇBERLER

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : ozgurrencberler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serra YAZICI ÖZEL

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : serrayazici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Taner ŞEN

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : tanersen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tolga DİLLİOĞLU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1418
TÜ E-Posta : tolgadillioglu@trakya.edu.tr

ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Görev : ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Tuna SAYLAN

Görev : ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tunasaylan@trakya.edu.tr

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Nebi MEHDIYEV

Görev : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Seda TAŞ

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rahman AKALIN

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNÇKAN

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : yesimdinckan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İnönü KORKMAZ

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : inonukorkmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut HALDAN

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Alize CAN RENÇBERLER

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : alizecan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Dolunay KUMLU

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : dolunay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dzhanan AHMED MUSTAFA

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cananahmed@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma ÖZKAN

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmaozkan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nayle AYDIN

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1414
TÜ E-Posta : Nayleaydin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Özge İŞBECER

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : ozgeisbecer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Rafie Fedayeva DEMIROVA

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rafiedemirova@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatoş Işıl BRITTEN

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : fisilcihan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra Nur ACAR

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1409
TÜ E-Posta : esranursozbilici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep DUYMAZ

Görev : MÜTERCİM TERCÜMANLI (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zeynepduymaz@trakya.edu.tr

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Abdurrahman DEVECİ

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : abdurrahmandeveci@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulayapa@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülgün YILMAZ

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye Güray Gülyüz

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bahriyeguray@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ERTUĞRUL

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : ozkanertugrul@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz BÜKTEL

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yilmazb@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Yavuz GÜNER

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şule Nurengin BEKSAÇ

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sulebeksac@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Talat DALAMAN

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : talatdalaman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Eylem Gürkan

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : eylemgurkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Figen ÖLMEZ KARADEMİR

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27
TÜ E-Posta : figenolmez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fulya SEVİÇ

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : fulyasevic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İsmail Hakkı KURTULUŞ

Görev : SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : ihakkikurtulus@trakya.edu.tr

TARİH BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : TARİH BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (UHDESİNDE) (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurten ÇETİN

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurtencetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATEŞ

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1509
TÜ E-Posta : hacerates@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim SEZGİN

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (UHDESİNDE) (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1505
TÜ E-Posta : ibrahimsezgin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erol AKCAN

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erolakcan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (UHDESİNDE) (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1516
TÜ E-Posta : mkaancalen@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : remziyeokkar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur MORKOÇ

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1555
TÜ E-Posta : aysenurmorkoc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ZAMACI

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1551
TÜ E-Posta : aysezamaci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aziz TEKDEMİR

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ATALAY

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1530
TÜ E-Posta : bulentatalay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent YILDIRIM

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz FEDAKAR

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1522
TÜ E-Posta : cengizfedakar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cem TUYSUZ

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : scemtuysuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÖLGESİZ KARACA

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1553
TÜ E-Posta : sevtapgolgesiz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1533
TÜ E-Posta : suheylayenidunya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÇALIŞKAN

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ulkucaliskan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Azmi YILDIRIM

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1555
TÜ E-Posta : azmiyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Feyzullah UYANIK

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1514
TÜ E-Posta : feyzullahuyanik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Asım KORKMAZ

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asimkorkmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Can Tankut ESMEN

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1540
TÜ E-Posta : ctankutesmen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Emin ÜNSAL

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1532
TÜ E-Posta : eminunsal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Emre ELMAS

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreelmas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Erdal YILMAZ

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1545
TÜ E-Posta : erdalyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fatih ÖZER

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (UHDESİNDE) (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatihozer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ferdi ERTEKİN

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ferdiertekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hakan ŞALLI

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1501
TÜ E-Posta : hakansalli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işık EĞRİOĞLU ERTEKİN

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (UHDESİNDE) (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : isikegrioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şenay Öztürk YILMAZ

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (UHDESİNDE) (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1528
TÜ E-Posta : senayozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şeyma DERECİ

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1521
TÜ E-Posta : seymadereci@trakya.edu.tr

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasandemiroglu@trakya.edu.tr

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Bölüm Başkanı)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1607
TÜ E-Posta : agunsen@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nursel DİNLER

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 24 » Dahili : 1622
TÜ E-Posta : nurseldinler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selma SOL

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : selmasolergin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Müberra GÜRGENDERELİ

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1608
TÜ E-Posta : muberragurgendereli@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1635
TÜ E-Posta : odurmus@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÖZDARENDELİ

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cagriozdarendereli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ÜN

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1638
TÜ E-Posta : cumhurun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1615
TÜ E-Posta : fsibel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülçiçek AKÇAY

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : gulcicekakcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKSOY

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1614
TÜ E-Posta : ozcanaygun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rifat GÜRGENDERELİ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rgurgen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hülya UZUNTAŞ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hulyauzuntas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Polat SEL

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27
TÜ E-Posta : polatsel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Armağan ALTAY

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : armaganaltay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ayşe Nur ÖZDEMİR

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1648
TÜ E-Posta : aysenurozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Barış Berhem ACAR

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1642
TÜ E-Posta : bberhemacar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cemalettin YAVUZ

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemalettinyavuz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Emine Serap BOZKURT

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eserapbozkurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Halil KARABULUT

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : halilkarabulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nilay ALTUNAY

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilayaltunay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özgür OKMAK

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozgurokmak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seda ÇETİN

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1641
TÜ E-Posta : sedacetin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selda SANDALYECİ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1636
TÜ E-Posta : seldatabak@trakya.edu.tr