Akademik Kadro

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem ÇEVİK

Görev : PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : ozlemcevik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YARAŞ

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : ahmetyaras@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Başak BOZ

Görev : PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : basakboz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ergün KARACA

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : ergunkaraca@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi S. Melike ZEREN HASDAĞLI

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikezeren@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mazlum Baki DEMİRTAŞ

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mbakidemirtas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Filiz DİVARCI

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : filizdivarci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Coşkun SİVİL

Görev : TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (028) 423 59 52 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : coskunsivil@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gamze ÜSKÜPLÜ AKGÜL

Görev : KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : gamzeuskupluakgul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Osman VURUŞKAN

Görev : PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : osmanvuruskan@trakya.edu.tr

BALKAN DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : BALKAN DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1401
TÜ E-Posta : ferhankirlidokme@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MAKEDON DİLİ VE EDEBİYATI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜRSOY ŞUMNULU

Görev : RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : yasemingursoy@trakya.edu.tr

Görev : BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MACAR DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Refik SADIKOVIC

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1405
TÜ E-Posta : refiksadikovic@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sema SANDALCI

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1407
TÜ E-Posta : semasandalci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖMER ULUKAYA

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1417
TÜ E-Posta : esinomer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burcu CAYMAZ BİLGİN

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : burcucaymaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Rijetë SIMITÇIU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1417
TÜ E-Posta : rijetesimitciu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Selmana DEMİRBAŞ

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1404
TÜ E-Posta : selmanademirbas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Özgür RENÇBERLER

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : ozgurrencberler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ali Mehmet GÜRSEL

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : amehmetgursel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Atilla BİRBİR

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : atillabirbir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ece DİLLİOĞLU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 72 » Dahili : 1418
TÜ E-Posta : ecesen1@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Noyan HACIPAŞAOĞLU

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : noyanhacipasaoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serra YAZICI ÖZEL

Görev : ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : serrayazici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Taner ŞEN

Görev : BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : tanersen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tolga DİLLİOĞLU

Görev : ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1418
TÜ E-Posta : tolgadillioglu@trakya.edu.tr

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İnönü KORKMAZ

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : inonukorkmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Alize CAN RENÇBERLER

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : alizecan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seda (Taş) İLMEK

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut HALDAN

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Harika KARAVİN YÜCE

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1415
TÜ E-Posta : harikakaravin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer MALKOÇ

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : muzaffermalkoc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rafie Fedayeva DEMIROVA

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : rafiedemirova@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNÇKAN

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : yesimdinckan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Dolunay KUMLU

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : dolunay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Nadezhda VASİLEVA

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : nadezhdavasileva@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma ÖZKAN

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmaozkan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nayle AYDIN

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : Nayleaydin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Özge İŞBECER

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : ozgeisbecer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatoş Işıl BRITTEN

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : fisilcihan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep DUYMAZ

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zeynepduymaz@trakya.edu.tr

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cananahmed@trakya.edu.tr

Görev : MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esranursozbilici@trakya.edu.tr

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
BİZANS SANATLARI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BİZANS SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülgün YILMAZ

Görev : TÜRK VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRK VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Abdurrahman DEVECİ

Görev : BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : abdurrahmandeveci@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU

Görev : TÜRK VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulayapa@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yılmaz BÜKTEL

Görev : BİZANS SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : yilmazb@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER

Görev : TÜRK VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye Güray Gülyüz

Görev : TÜRK VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 95 27 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : bahriyeguray@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şule Nurengin BEKSAÇ

Görev : BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sulebeksac@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fulya SEVİÇ

Görev : BİZANS SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : fulyasevic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. İsmail Hakkı KURTULUŞ

Görev : BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : ihakkikurtulus@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selda Uygun YAZICI

Görev : BİZANS SANATLARI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seldauygun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Eylem Gürkan

Görev : BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1310
TÜ E-Posta : eylemgurkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Figen ÖLMEZ KARADEMİR

Görev : BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27
TÜ E-Posta : figenolmez@trakya.edu.tr

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

TARİH BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : TARİH BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aziz TEKDEMİR

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz FEDAKAR

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1522
TÜ E-Posta : cengizfedakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurten ÇETİN

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurtencetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATEŞ

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1509
TÜ E-Posta : hacerates@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erol AKCAN

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1571
TÜ E-Posta : erolakcan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1516
TÜ E-Posta : mkaancalen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur MORKOÇ

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1555
TÜ E-Posta : aysenurmorkoc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ZAMACI

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1551
TÜ E-Posta : aysezamaci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ATALAY

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1530
TÜ E-Posta : bulentatalay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Cem TUYSUZ

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : scemtuysuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÖLGESİZ KARACA

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1553
TÜ E-Posta : sevtapgolgesiz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1533
TÜ E-Posta : suheylayenidunya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÇALIŞKAN

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1550
TÜ E-Posta : ulkucaliskan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Asım KORKMAZ

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asimkorkmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Can Tankut ESMEN

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1540
TÜ E-Posta : ctankutesmen@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emin ÜNSAL

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1520
TÜ E-Posta : eminunsal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emre ELMAS

Görev : YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreelmas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ferdi ERTEKİN

Görev : GENEL TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ferdiertekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hakan ŞALLI

Görev : ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1501
TÜ E-Posta : hakansalli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şenay Öztürk YILMAZ

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1528
TÜ E-Posta : senayozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şeyma DERECİ

Görev : ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1501
TÜ E-Posta : seymadereci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Erdal YILMAZ

Görev : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1545
TÜ E-Posta : erdalyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fatih ÖZER

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatihozer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işık EĞRİOĞLU ERTEKİN

Görev : YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 423 59 52 » Dahili : 1529
TÜ E-Posta : isikegrioglu@trakya.edu.tr

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1607
TÜ E-Posta : agunsen@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nursel DİNLER

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 24 » Dahili : 1622
TÜ E-Posta : nurseldinler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selma SOL

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1625
TÜ E-Posta : selmasolergin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Müberra GÜRGENDERELİ

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1608
TÜ E-Posta : muberragurgendereli@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülçiçek AKÇAY

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : gulcicekakcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ÜN

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1638
TÜ E-Posta : cumhurun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1615
TÜ E-Posta : fsibel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1614
TÜ E-Posta : ozcanaygun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Polat SEL

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27
TÜ E-Posta : polatsel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rifat GÜRGENDERELİ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rgurgen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur ÖZDEMİR

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1648
TÜ E-Posta : aysenurozdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Barış Berhem ACAR

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1642
TÜ E-Posta : bberhemacar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Cemalettin YAVUZ

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemalettinyavuz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. E. Serap GÜVENEK

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1630
TÜ E-Posta : eserapbozkurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Halil KARABULUT

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : halilkarabulut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hülya UZUNTAŞ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1619
TÜ E-Posta : hulyauzuntas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Seda ÇETİN

Görev : YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1643
TÜ E-Posta : sedacetin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Armağan ALTAY

Görev : HALK BİLİMİ (FOLKLOR) ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : armaganaltay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nilay ALTUNAY

Görev : YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilayaltunay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özgür OKMAK

Görev : ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ozgurokmak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selda SANDALYECİ

Görev : ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1636
TÜ E-Posta : seldatabak@trakya.edu.tr