Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof.Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Seda TAŞ

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Göreve Başlama : 23.08.2016
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof.Dr. İlker ALP

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Göreve Başlama : 05.03.2017
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 08.07.2016 - 08.07.2019
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 16.02.2015 - 16.02.2018
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.03.2016 - 15.03.2019
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Ahmet ASAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 03.02.2016 - 03.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 09.02.2017 - 09.02.2020
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 12.12.2016 - 12.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Tarih Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 17.01.2017 - 17.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Ahmet YARAŞ

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 10.10.2014 - 10.10.2017
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : ahmetyaras@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Adnan BAYSAL

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 11.05.2017 - 11.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : adnanbaysal@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Görev : Yardımcı Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 09.05.2017 - 09.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Nebi MEHDİYEV

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2015 - 18.02.2018
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 30.03.2015 - 30.03.2018
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Göreve Başlama : 19.10.2015
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Göreve Başlama : 23.08.2016
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 13.01.2016 - 13.01.2019
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 07.03.2016 - 07.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 22.12.2016 - 22.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Rahman AKALIN

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Mevlana Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Yrd.Doç.Dr. Seda TAŞ

Görev : Mevlana Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ömer AKSOY

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : aksoy2302@hotmail.com

Yrd.Doç.Dr. Aziz TEKDEMİR

Görev : Tarih Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Erdal YILMAZ

Görev : Tarih Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1545
TÜ E-Posta : erdalyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 27 28 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Özkan ERTUĞRUL

Görev : Sanat Tarihi Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : ozkanertugrul@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Özge İŞBECER

Görev : Mütercim Tercümanlık Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : ozgeisbecer@yahoo.com

Yrd.Doç.Dr. Ferhan Kırlıdökme MOLLAOĞLU

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Mevlana Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : ferhankirlidokme@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ali Sertan BEŞER

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Farabi Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Prof.Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Farabi Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : dgnlvnt@gmail.com

Yrd.Doç.Dr. Süheyla Yenidünya

Görev : Tarih Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1533
TÜ E-Posta : suheylayenidunya@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Işık ERTEKİN

Görev : Tarih Farabi Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : isikegrioglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 27 28 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Gülgün YILMAZ

Görev : Sanat Tarihi Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Alize CAN RENÇBERLER

Görev : Mütercim Tercümanlık Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : alizecan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

LLP/Erasmus Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Doç.Dr. Özlem ÇEVİK

Görev : LLP/Erasmus Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : arkeocevik@yahoo.com

Yrd.Doç.Dr. Başak BOZ

Görev : LLP/Erasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : basak.boz@gmail.com

Yrd.Doç.Dr. Fatma Sibel BAYRAKTAR

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1615
TÜ E-Posta : fsibel@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Tarih LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Asım KORKMAZ

Görev : Tarih LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : asimkorkmaz@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Özlem ÇEVİK

Görev : Arkeoloji LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : arkeocevik@yahoo.com

Yrd.Doç.Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU

Görev : Sanat Tarihi LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : gulayapa@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Dolunay KUMLU

Görev : Mütercim Tercümanlık LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : dolunaykumlu@hotmail.com

Doç.Dr. Sema SANDALCI

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1407
TÜ E-Posta : semasandalci@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Elvan Melek ERTÜRK

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

Bölüm Başkanları

Prof.Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof.Dr. İlker ALP

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Şahin KILIÇ

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Tarih Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Nebi MEHDİYEV

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr