Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Göreve Başlama : 23.08.2016
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 13.01.2016 - 13.01.2019
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 07.03.2016 - 07.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 22.12.2016 - 22.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Rahman AKALIN

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr