Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Başkan-Dekan Vekili
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Üye-Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Üye-Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Üye-Arkeoloji Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ergün KARACA

Görev : Üye-Arkeoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : ergunkaraca@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Üye-Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İnönü KORKMAZ

Görev : Üye-Mütercim Tercümanlık Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : inonukorkmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut HALDAN

Görev : Üye-Mütercim Tercümanlık Bölümü
Göreve Başlama : 02.02.2022
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER

Görev : Üye-Sanat Tarihi Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ZAMACI

Görev : Üye-Tarih Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1551
TÜ E-Posta : aysezamaci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : Üye-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Görev Süresi : 02.02.2022 - 02.02.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Birim Sekreteri
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Doğan ÇAKIRCI

Görev : Öğrenci Temsilcisi
Görev Süresi : 16.12.2021 - 16.12.2023
TÜ E-Posta : dogancakirci@trakya.edu.tr