Personelimiz

                                           İDARİ PERSONEL
Alaaddin DOĞAN Fakülte Sekreteri V.
Tel:(0284)2351172
Tel:284-2359527-28 / 1105
e-mail:alaattindogan@trakya.edu.tr
Burcu KARATEPE Dekanlık Özel Kalem Tel:284-2359525
Tel:284-2359527-28 / 1100 
burcu_karatepe@hotmail.com
Derya GÜÇLÜ Özlük İşleri 
Tel:284-2359527-28 / 1112
deryaguclu@trakya.edu.tr
Selma BİNER Yazı İşleri 
Tel:284-2359527-28 / 1107
selmabiner@trakya.edu.tr
Evrak Kayıt 
Tel:284-2359527-28 / 1106
beyhandicle@hotmail.com
İbrahim DURDU  Özlük İşleri
Tel:284-2359527-28/1113
ibrahim_durdu1988@Hotmail.com
Ahmet BALCI Satın Alma / Taşınır Kayıt 
Tel:284-2359527-28 / 1111-1108 
hoceski22@hotmail.com
 Mustafa  KAYA Satın Alma / Taşınır Kayıt 
Tel:284-2359527-28 / 1111 
mustafa87kaya@hotmail.com

                                      Öğrenci İşleri
Ahmet BALCI Şef  
Ermeni Dili ve Edebiyatları
Tel:284-2359527-28 / 1109 
hoceski22@hotmail.com
Recep YAVUZ   Türk Dili ve Edebiyatı 
Tel:284-2359527-28 / 1110 
yazuzez@hotmail.com
Ahmet KÖSE Arkeoloji / Sanat Tarihi 
Tel:284-2359527-28 / 1110 
ahmetkose@trakya.edu.tr
Nihat HACI Müt. Tercümanlık / Balkan Dilleri ve Edebiyatları 
Tel:284-2359527-28 / 1109
nihath@trakya.edu.tr
Nezir İTİL Tarih 
Tel:284-2359527-28 / 1109 
neziritil22@hotmail.com

                          Bölüm Sekreterleri
Ayşegül AVCULAR   Türk Dili ve Edebiyatı /Ermeni  Dili ve Ed.
Tel:284-2359527-28 / 1420 
emrem_22@hotmail.com
Semra OKUMUŞ Tarih 
Tel:284-2359527-28 / 1302 
semra_okumus60@hotmail.com
Sebahat ÇOLAK Arkeoloji / Sanat Tarihi 
Tel:284-2359527-28 / 1206 
sebahatcolak@hotmail.com
Cennet ŞAHİN Müt. Tercümanlık / Balkan Dilleri  ve Edeb.
Tel:284-2359592 / 1125 
esilya01@hotmail.com

Ersin ÖZTÜRK Teknisyen 
Tel:284-2359527-28 / 1124
 Muhammed DAYI  Hizmetli/Türk Dili ve Ed.
İbrahim  KESİMOĞLU Hizmetli /Müt.Ter.Balkan Dilleri ve Ed.
İbrahim KELEN Hizmetli/Tarih
Turgay SAZDIR Hizmetli/Arkeoloji,Sanat Tarihi
Mustafa  UZ Hizmetli/Dekanlık
 HayriyeGÖNÜL  Hizmetli/Dekanlık
Bu içerik 19.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 9024 kez okundu.