RUSYA FEDERASYONU'NDA ÖĞRENİM GÖREN TÜRK VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİN ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA

Ek Madde–2 Uyarınca Rusya Federasyonu'ndan Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

16/12/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca 2015-2016 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, Rusya Federasyonu'nda ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;

1. Öğrencilerin adı geçen yönetmelikte yer alan ve yükseköğretim kurumları tarafından istenen yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda hazırlık sınıfı, birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,

3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, birinci madde hükümleri uyarınca belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,

4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına,

5. Akkuyu NGS Projesi kapsamında Rusya Federasyonu'nda eğitim gören öğrencilere ilişkin olarak ise; konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile değerlendirme çalışmalarının devam etmesine karar verilmiştir.

 

 

Bu içerik 05.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 487 kez okundu.