İLERİ TEKNOLOJİLERİLER ÇALIŞTAYI HAKKINDA

Bilime destek vermek ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla, 2010, 2011, 2012 ve
2014 yıllarında; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Kültür Üniversitesi’ nin koordinasyonu ve 30 Üniversitenin bilim insanlarının yanısıra, sanayici ve
öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirilen İleri Teknolojileriler Çalıştayı’ nın (İTÇ) beşincisi 23
Ekim 2017 tarihinde Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) koordinatörlüğünde yapılacaktır. 
Yapılacak olan İTÇ-2017 çalışma konuları ve ilgili faaliyet; üniversitelerin, kurumların ve
kuruluşların katılımına açık olup, web ve yazışma adresi ektedir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 20.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 327 kez okundu.