HARÇSIZ ÖĞRENCİ PASAPORTU HAKKINDA

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 4 üncü Maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "Harçtan Müstesna İşlemler" başlıklı
85.maddesinin birinci fıkrasına eklenen (h) bendi ile "Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış
olanlara verilecek pasaportlar." hükmüne göre harçsız pasaport işlemlerinin yürütülmesinde
uyulacak usul ve esaslara ilişkin duyuru ektedir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 13.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2195 kez okundu.