FAKÜLTEMİZİN KALİTE YÖNETİMİ ANKETLERİ HAZIRLANARAK ERİŞİME AÇILDI

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, kalite ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Birim Kalite Komisyonunda kararlaştırarak hazırladığı iç ve dış paydaş anketlerini erişime açtı. 

Üniversite birimlerinde kalite ve akreditasyon çalışmaları sürecinde önemli olan konulardan biri tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve bu görüşlerin iyileştirme çalışmalarında kullanılmasıdır. Bu anlayışa uygun olarak Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Birim Kalite Komisyonunun 25 Mart 2022 tarihli toplantısında iç ve dış paydaşlara yönelik anketlerin hazırlanması için bir karar almış ve bu karar çerçevesinde bir alt komisyon oluşturmuştu. Bu komisyon, gerekli çalışmalar sonucunda hazırladığı “Edebiyat Fakültesi Dış Paydaş Anketi”, “Edebiyat Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi”, “Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Memnuniyet Anketi”, “Edebiyat Fakültesi İdari Personel Memnuniyet Anketini, 8 Haziran 2022 tarihli Birim Kalite Komisyona sundu. Komisyon üyeleri, gerekli değerlendirmeleri ve olgunlaştırmaları yaptıktan sonra anketler, tüm paydaşların görüşlerine sunuldu. Bu görüşler de alındıktan sonra komisyonda nihai değerlendirmeler yapıldı ve anketlerin, web sitemizde yayınlanmasına karar verildi

Paydaşların görüşleriyle hazırlanan ve karşılaştırmalı örnekleriyle de test edilen anketlerimiz, nihayet 12 Eylül 2022 tarihinde web sitemizdeki Anketler butonu içinde paydaşlarımızın erişimine açıldı. İlk veriler, Aralık 2022 tarihinde elde edilecek ve bu veriler, Birim Kalite Komisyonu tarafından analiz edildikten sonra iç ve dış paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımızın geri dönüşlerinden elde edilecek bu veriler, yeni planlamalar ve iyileştirmelerde yol gösterici olacak, yanı sıra fakülte yönetimi ve tüm birimlerimizin öz değerlendirmelerini yapabilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu itibarla tüm dış paydaşlarımız ile Edebiyat Fakültesi öğrencileri, idari ve akademik personelimizin web sitemizi ziyaret etmelerini ve anketlerimize çok kısa bir zaman ayırarak katılmalarını bekliyoruz. Yaklaşık iki dakika süren anketlerimizde hiçbir şekilde kişi ismi ve izi alınmamaktadır. Bu bakımdan tüm iç ve dış paydaşlarımızın ankete gerçek, samimi ve yapıcı duygularla katılmalarını ve sonuçları ile bize yol göstermelerini bekliyoruz. 

Ek Resimler
Bu içerik 20.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 74 kez okundu.