FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ WEB SAYFASI SORUMLULARI TOPLANDI

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında 7 Eylül 2022 tarihinde bölüm web sayfası sorumluları ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Araboğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya bölüm web sayfası sorumluları katıldı. Toplantıda bir önceki dönemde alınan kararların gerçekleşme düzeyleri değerlendirildi. Bu değerlendirmede bölüm web sorumlularının butonlar ve içerik konusunda sayfaları büyük ölçüde standartlaştırdığı görüldü. Bununla birlikte web sayfalarının İngilizce ara yüzünün hangi butonlar ve içerikleri ihtiva etmesi gerektiği konusu, bölüm sorumlularının görüşlerine sunuldu. Görüşmeler sonucunda esas alınacak butonlar ve içerikler belirlendi. Toplantıda bölüm web sayfalarının İngilizce ara yüzlerinin hazırlanması, Türkçe ara yüzlerinin yeniden gözden geçirilerek eksiklerin giderilmesi, web sayfalarının yıl boyunca güncel tutulması, bir sonraki toplantının yıl bitmeden yapılması konuları kararlaştırıldı.

Ek Resimler
Bu içerik 12.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 199 kez okundu.