Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 06.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Dekan Yardımcısı
Göreve Başlama : 15.04.2020
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Dekan Yardımcısı
Göreve Başlama : 25.11.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 06.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Tarih Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Göreve Başlama : 07.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 10.01.2020 - 10.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 08.07.2019 - 08.07.2022
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 16.02.2018 - 16.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.02.2022 - 22.02.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nebi MEHDIYEV

Görev : Sosyoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2018 - 18.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 17.09.2020 - 19.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 19.02.2020 - 19.02.2023
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 09.03.2022 - 09.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1607
TÜ E-Posta : agunsen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz FEDAKAR

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 25.05.2022 - 25.05.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1522
TÜ E-Posta : cengizfedakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aziz TEKDEMİR

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 24.02.2020 - 24.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 17.09.2020 - 17.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 09.03.2022 - 09.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 06.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 15.04.2022 - 15.04.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 15.04.2022 - 15.04.2025
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 21.09.2022 - 21.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurten ÇETİN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 05.05.2021 - 05.05.2024
TÜ E-Posta : nurtencetin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 21.09.2022 - 21.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 19.11.2021 - 19.11.2024
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 09.03.2022 - 09.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Mevlana Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Mevlana Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aziz TEKDEMİR

Görev : Tarih Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülgün YILMAZ

Görev : Sanat Tarihi Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Dolunay KUMLU

Görev : Mütercim Tercümanlık Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : dolunay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜRSOY ŞUMNULU

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Mevlana Bölüm Koordinatörü
Göreve Başlama : 16.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : yasemingursoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : Sosyoloji Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Farabi Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Farabi Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selma SOL

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1625
TÜ E-Posta : selmasolergin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya

Görev : Tarih Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1533
TÜ E-Posta : suheylayenidunya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gülgün YILMAZ

Görev : Sanat Tarihi Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatoş Işıl BRITTEN

Görev : Mütercim Tercümanlık Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : fisilcihan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜRSOY ŞUMNULU

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Farabi Bölüm Koordinatörü
Göreve Başlama : 16.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : yasemingursoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : Sosyoloji Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

LLP/Erasmus Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : LLP/Erasmus Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülçiçek AKÇAY

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : gulcicekakcay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Tarih LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : Arkeoloji LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU

Görev : Sanat Tarihi LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : gulayapa@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut HALDAN

Görev : Mütercim Tercümanlık (Almanca) LLP/Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Görev : Mütercim Tercümanlık (Bulgarca) LLP/Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatoş Işıl BRITTEN

Görev : Mütercim Tercümanlık (İngilizce) LLP/Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : fisilcihan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜRSOY ŞUMNULU

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Göreve Başlama : 16.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1322
TÜ E-Posta : yasemingursoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : Sosyoloji LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Tarih Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Göreve Başlama : 06.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Görev : Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1516
TÜ E-Posta : mkaancalen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Göreve Başlama : 10.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı
Göreve Başlama : 13.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye Güray Gülyüz

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkan Yardımcısı
Göreve Başlama : 07.07.2021
Telefon : 0 (284) 225 95 27 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : bahriyeguray@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkan Yardımcısı
Göreve Başlama : 13.07.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.01.2022 - 22.01.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Göreve Başlama : 19.11.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi S. Melike ZEREN HASDAĞLI

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
TÜ E-Posta : melikezeren@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İnönü KORKMAZ

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : inonukorkmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkan Yardımcısı
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : Sosyoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 05.09.2022 - 05.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Başkan-Dekan Vekili
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Üye-Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Üye-Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Üye-Arkeoloji Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ergün KARACA

Görev : Üye-Arkeoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : ergunkaraca@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Üye-Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İnönü KORKMAZ

Görev : Üye-Mütercim Tercümanlık Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : inonukorkmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut HALDAN

Görev : Üye-Mütercim Tercümanlık Bölümü
Göreve Başlama : 02.02.2022
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER

Görev : Üye-Sanat Tarihi Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ZAMACI

Görev : Üye-Tarih Bölümü
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1551
TÜ E-Posta : aysezamaci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : Üye-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Görev Süresi : 02.02.2022 - 02.02.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Birim Sekreteri
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Doğan ÇAKIRCI

Görev : Öğrenci Temsilcisi
Görev Süresi : 16.12.2021 - 16.12.2023
TÜ E-Posta : dogancakirci@trakya.edu.tr

Birim Stratejik Plan Çalışma Grubu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Veri İzleme Komisyonu

Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Üye-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Görev : Üye-Tarih Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1516
TÜ E-Posta : mkaancalen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Üye-Arkeoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sertan BEŞER

Görev : Üye-Sosyoloji Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER

Görev : Üye-Sanat Tarihi Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Özgür RENÇBERLER

Görev : Üye-Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : ozgurrencberler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Görev : Üye-Mütercim Tercümanlık Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Üye-Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Üye
Göreve Başlama : 10.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Bologna Sorumlusu Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Nursel DİNLER

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 24 » Dahili : 1622
TÜ E-Posta : nurseldinler@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Görev : Tarih Bölümü Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1516
TÜ E-Posta : mkaancalen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Bölümü Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yılmaz BÜKTEL

Görev : Sanat Tarihi Bölümü Bologna Sorumlusu
Göreve Başlama : 20.12.2021
TÜ E-Posta : yilmazb@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık (Almanca) Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Alize CAN RENÇBERLER

Görev : Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : alizecan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNÇKAN

Görev : Mütercim Tercümanlık (Bulgarca) Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : yesimdinckan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı) Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları (Boşnak Dili ve Edebiyatı) Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖMER ULUKAYA

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları (Arnavut Dili ve Edebiyatı) Bologna Sorumlusu
Göreve Başlama : 01.07.2022
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1417
TÜ E-Posta : esinomer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları (Hırvat Dili ve Edebiyatı) Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : Sosyoloji Bölümü Bologna Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Başkan-Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Üye-Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATEŞ

Görev : Üye-Tarih Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1509
TÜ E-Posta : hacerates@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZTÜRK

Görev : Üye-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : sevgiozturkelmas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye Güray Gülyüz

Görev : Üye-Sanat Tarihi Bölümü
Telefon : 0 (284) 225 95 27 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : bahriyeguray@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mazlum Baki DEMİRTAŞ

Görev : Üye-Arkeoloji Bölümü
TÜ E-Posta : mbakidemirtas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma ÖZKAN

Görev : Üye-Mütercim Tercümanlık Bölümü
TÜ E-Posta : fatmaozkan@trakya.edu.tr

Akademik Danışmanlık Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Başkan
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.01.2021 - 28.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

T.Ü. Kariyer Merkez-Edebiyat Fakültesi Birim Sorumlusu

Doç. Dr. İnönü KORKMAZ

Görev : Birim Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : inonukorkmaz@trakya.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : İşveren Vekili-Dekan
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Üye-Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Üye-Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cem MISIRLI

Görev : Üye-Sivil Savunma Uzmanı
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2057
TÜ E-Posta : cemmisirli@trakya.edu.tr

Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ

Görev : Akademik Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@yahoo.com

Arş. Gör. Dr. İsmail Hakkı KURTULUŞ

Görev : Akademik Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : ismail.kurtulus@gmail.com

Bilg.İşl. Burcu KARATEPE

Görev : İdari Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 25
TÜ E-Posta : burcuk@trakya.edu.tr