Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seda TAŞ

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Göreve Başlama : 23.08.2016
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Göreve Başlama : 05.03.2017
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 08.07.2016 - 08.07.2019
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 16.02.2018 - 16.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.03.2016 - 15.03.2019
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 03.02.2016 - 03.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 09.02.2017 - 09.02.2020
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 12.12.2016 - 12.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Tarih Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 17.01.2017 - 17.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 11.10.2017 - 11.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Adnan BAYSAL

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 11.05.2017 - 11.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : adnanbaysal@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN

Görev : Yardımcı Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 09.05.2017 - 09.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nebi MEHDIYEV

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2018 - 18.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 30.03.2015 - 30.03.2018
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Göreve Başlama : 19.10.2015
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 22.11.2017 - 22.11.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Göreve Başlama : 23.08.2016
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 13.01.2016 - 13.01.2019
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 22.12.2016 - 22.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 27.03.2016 - 27.03.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 22.11.2017 - 22.11.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Mevlana Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Seda TAŞ

Görev : Mevlana Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : aksoy2302@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Aziz TEKDEMİR

Görev : Tarih Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Erdal YILMAZ

Görev : Tarih Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1545
TÜ E-Posta : erdalyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 27 28 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL

Görev : Sanat Tarihi Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : ozkanertugrul@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Özge İŞBECER

Görev : Mütercim Tercümanlık Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : ozgeisbecer@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Mevlana Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : ferhankirlidokme@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali Sertan BEŞER

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Mevlana Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Farabi Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Farabi Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selma SOL

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : selmasolergin@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Süheyla Yenidünya

Görev : Tarih Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1533
TÜ E-Posta : suheylayenidunya@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ

Görev : Arkeoloji Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 27 28 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülgün YILMAZ

Görev : Sanat Tarihi Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Alize CAN RENÇBERLER

Görev : Mütercim Tercümanlık Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : alizecan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Farabi Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

LLP/Erasmus Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

Doç. Dr. Özlem ÇEVİK

Görev : LLP/Erasmus Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : arkeocevik@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Başak BOZ

Görev : LLP/Erasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : basak.boz@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Gülçiçek AKÇAY

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1633
TÜ E-Posta : gulcicekakcay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Tarih LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Asım KORKMAZ

Görev : Tarih LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : asimkorkmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem ÇEVİK

Görev : Arkeoloji LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : arkeocevik@yahoo.com

Doç. Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU

Görev : Sanat Tarihi LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : gulayapa@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dolunay KUMLU

Görev : Mütercim Tercümanlık LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1413
TÜ E-Posta : dolunaykumlu@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Aykut HALDAN

Görev : Mütercim Tercümanlık (Almanca) LLP/Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Görev : Mütercim Tercümanlık (Bulgarca) LLP/Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep DUYMAZ

Görev : Mütercim Tercümanlık (İngilizce) LLP/Erasmus Koordinatörü
TÜ E-Posta : zeynepduymaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şahin KILIÇ

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1406
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Elvan Melek ERTÜRK

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri LLP/Erasmus Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : elvanmelekerturk@trakya.edu.tr

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Tarih Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nebi MEHDIYEV

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2018 - 18.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Seda TAŞ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1525
TÜ E-Posta : bulentyildirim@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : ozkanertugrul@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali Sertan BEŞER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yeşim DİNÇKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1408
TÜ E-Posta : yesimdinckan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Birim Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Emre BAYRAKTAR

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : emrebayraktar@trakya.edu.tr

Birim Stratejik Plan Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Anıl MÜHÜRDAROĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : anilmuhurdaroglu@trakya.edu.tr

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Veri İzleme Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1516
TÜ E-Posta : mkaancalen@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 27 28 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali Sertan BEŞER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : asertanbeser@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Yavuz GÜNER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : yavuzguner@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özgür RENÇBERLER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : ozgurrencberler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : serkancomertel@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seda TAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1412
TÜ E-Posta : sedatas@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr