İdari Personel

Fakülte Sekr. Esat ŞUEKİNCİ

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : esatsuekinci@trakya.edu.tr

Memur Burcu KARATEPE

Görev : Dekanlık Özel Kalem
Telefon : 0 (284) 235 95 25
TÜ E-Posta : burcuk@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Derya GÜÇLÜ

Görev : Özlük İşleri
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : deryaguclu@trakya.edu.tr

Şef Ayşe Seher KİRİŞADA PEKMEZCİ

Görev : Yazı İşleri
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1106
TÜ E-Posta : seherkirisada@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Ahmet KÖSE

Görev : Maaş Tahakkuk
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1107
TÜ E-Posta : ahmetkose@trakya.edu.tr

Memur Mustafa KAYA

Görev : Taşınır Kayıt ve Kontrol - Satın Alma
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1111
TÜ E-Posta : mustafak@trakya.edu.tr

Şef Ayşe Seher KİRİŞADA PEKMEZCİ

Görev : Evrak Kayıt
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1106
TÜ E-Posta : seherkirisada@trakya.edu.tr