Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 06.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 15.04.2022 - 15.04.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 15.04.2022 - 15.04.2025
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 21.09.2022 - 21.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurten ÇETİN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 05.05.2021 - 05.05.2024
TÜ E-Posta : nurtencetin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 21.09.2022 - 21.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARABOĞLU

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 19.11.2021 - 19.11.2024
TÜ E-Posta : asliaraboglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 09.03.2022 - 09.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr