Fakülte Kurulu

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Dekan V.
Göreve Başlama : 23.08.2016
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlker ALP

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Göreve Başlama : 05.03.2017
Telefon : 0 (235) 952 72 81 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ilkeralp@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 08.07.2016 - 08.07.2019
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 16.02.2018 - 16.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.03.2016 - 15.03.2019
TÜ E-Posta : burcinerdogu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 03.02.2016 - 03.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 09.02.2017 - 09.02.2020
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 12.12.2016 - 12.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Tarih Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 17.01.2017 - 17.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 11.10.2017 - 11.10.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Adnan BAYSAL

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 11.05.2017 - 11.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : adnanbaysal@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN

Görev : Yardımcı Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 09.05.2017 - 09.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nebi MEHDIYEV

Görev : İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2018 - 18.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 30.03.2015 - 30.03.2018
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Göreve Başlama : 19.10.2015
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 22.11.2017 - 22.11.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr