Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 06.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Görev : Tarih Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Göreve Başlama : 07.04.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1604
TÜ E-Posta : ytopaloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 10.01.2020 - 10.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 08.07.2019 - 08.07.2022
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 16.02.2018 - 16.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Daniş BAYKAN

Görev : Arkeoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.02.2022 - 22.02.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1211
TÜ E-Posta : danisbaykan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nebi MEHDIYEV

Görev : Sosyoloji Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 18.02.2018 - 18.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : nebimehdiyev@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rahman AKALIN

Görev : Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1453
TÜ E-Posta : rahmanakalin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 17.09.2020 - 19.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 19.02.2020 - 19.02.2023
TÜ E-Posta : tdenizbaykuzu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 09.03.2022 - 09.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1607
TÜ E-Posta : agunsen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz FEDAKAR

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 25.05.2022 - 25.05.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1522
TÜ E-Posta : cengizfedakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aziz TEKDEMİR

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 24.02.2020 - 24.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1526
TÜ E-Posta : aziztekdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahin KILIÇ

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 17.09.2020 - 17.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sahinkilic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 09.03.2022 - 09.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr