Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Temel sosyal bilimler alanında, bilimin ilke ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vâkıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen, insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren bireyler yetiştirmektir. Bunların yanında sürekli değişen dünyada bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık âlemiyle paylaşmayı benimseyen genç araştırmacıları ülkeye kazandırmaktır.


Vizyonumuz

Geleceğe uzanan köprü olma hedefiyle başta Balkanlar ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ölçeğinde bilimsel alanlarda yeniliklere katkı sağlamak ve yenilikleri takip etmek, ortak değerler çerçevesinde problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmektir. Bu bağlamda özellikle Balkan üniversiteleriyle sıkı iş birliği ve ortak etkinlikler ile bilgi alışverişi içinde bulunarak, ulusal ve uluslararası alanda daha saygın bir konuma erişmek temel vizyonumuzdur.

  

Stratejik Hedefler
Fakültemiz aşağıdaki alanlarda ilerlemeyi, gelişmeyi ve güçlenmeyi amaç edinir: (1) Lisans Eğitimi, (2) Lisansüstü Eğitim, (3) Araştırma, (4) Akademik Personel, (5) Hizmet üretimi, bilgi transferi ve çevre ile ilişkileri, (6) Fiziksel yapı, (7) Uluslararası ilişkiler, (8) Fakülte Kültürü ve Yönetimi, (9) Performans göstergeleri, performansın ölçülmesi ve uluslararası kalite standartları.                                          

Bu içerik 19.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7802 kez okundu.