Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Fakültemiz bölümlerinin ilgi alanlarında çağdaş ve evrensel ölçülerde bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak ve bölgemiz ve milli ihtiyaçlarımız temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için ülke ile dünya gerçeklerine duyarlı, sosyo-kültürel olarak donanımlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş bilim adamı, araştırmacı, öğretmen ve meslek adamları yetiştirmek.

Vizyonumuz
Üniversitemizin misyonu, vizyonu, temel değerleri, ilkeleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, milli ve milletler arası bilim dünyası ile ilişki ve bağları olan, dünyadaki nitelikli edebiyat fakülteleriyle eşdeğer bir eğitim ve araştırma birimi olmak.  

Stratejik Hedefler

Fakültemiz aşağıdaki alanlarda ilerlemeyi, gelişmeyi ve güçlenmeyi amaç edinir: (1) Lisans Eğitimi, (2) Lisansüstü Eğitim, (3) Araştırma, (4) Akademik Personel, (5) Hizmet üretimi, bilgi transferi ve çevre ile ilişkileri, (6) Fiziksel yapı, (7) Uluslararası ilişkiler, (8) Fakülte Kültürü ve Yönetimi, (9) Performans göstergeleri, performansın ölçülmesi ve uluslararası kalite standartları.                                          
Bu içerik 19.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4534 kez okundu.