Hakkımızda
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesinin 4 Mart 2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölünmesiyle bağımsız bir fakülte hâline gelmiştir.

Fakültemiz bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Almanca, Bulgarca), Balkan Dilleri ve Edebiyatları (Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Romen Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Hırvat Dili ve Edebiyatı, Macar Dili ve Edebiyatı) ve Ermeni Dili ve Edebiyatı  bölümleri bulunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde  ikinci öğretim programı  da sürdürülmektedir.
Bu içerik 19.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 19395 kez okundu.