Değerlerimiz

Bilimsellik

▪ Adalet

▪ Eşitlik

▪ Yenilikçilik

▪ Girişimcilik

▪ Katılımcılık

▪ Evrensellik

▪ Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlere Bağlılık

▪ Hesap Verebilirlik

▪ Çevre ve Doğaya Duyarlılık

▪ Kalite

▪ Sürekli Gelişim

Bu içerik 17.03.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1582 kez okundu.