Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

      6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ülkemizde ikamet izni talebinde bulunan yabancılara geçerli sağlık sigortası şartı getirilmiş ve uygulamaya ilişkin esaslar ilgi genelgede “2.12. İkamet İzni Başvurularında Geçerli Sağlık Sigortası Koşulu” başlıklı maddesinde açıklanmıştır.

      Hazine Müsteşarlığınca 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni başvurularında talep edilen özel sağlık sigortalarında yeknesaklığın sağlanması amacıyla uyulacak asgari kurallar tespit edilmiş ve sigorta şirketlerine bildirilmiştir.

      Hazine Müsteşarlığının 10.06.2014 tarihli ve 97558423-349/18660 sayılı yazısında, 18 yaş altı olup da ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında bulunmayan çocuklar, 65 yaşını doldurmuş olan yabancıların özel sağlık sigortası kapsamına alınmalarında mevcut yapıda bağlayıcı hüküm bulunmaması nedeniyle çoğunlukla mümkün olmadığı bildirilmiştir.

      Bu çerçevede;

      Genelgenin 2.12. Maddesinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla;

      1-6458 Sayılı Kanunun 31 inci Maddesine göre yapılacak “kısa dönem ikamet izni” başvuru yapan yapancılar ile 5510 Sayılı Kanuna göre öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılardan, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmamaları nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmayanlardan istenecek olan özel sağlık sigortası poliçelerinde 23 Haziran 2014 tarihinden itibaren, “İşbu Poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de Belirlenen Asgari Teminat Yapısını Kapsamaktadır” ibaresi aranacak olup, bu ibarenin bulunmadığı poliçeler kabul edilmeyecektir.

      2- 18 yaş altı olup da ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında bulunmayan çocukları ile 65 yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle özel sağlık sigortası kapsamına alınmayan yapancıların talep ettikleri ikamet izin türlerinde diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikamet izni başvuruları alınarak sonuçlandırılacaktır.

      “Geçerli Sağlık Sigortası” koşulunun yasa hükmü olduğu sigorta yaptırmak için çaba göstermeniz bilgilerinize önemle rica olunur.

                                                                                                                                  DEKANLIK

Bu içerik 08.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1398 kez okundu.